Home

Ter introductie

De Stichting Stilte aan Dek is een initiatief van een aantal betrokken leden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en heeft als oogmerk het beheren en onderhouden van een Fonds. De activiteiten van de Stichting zijn erop gericht middelen te verwerven teneinde dit Fonds een zodanige omvang te verlenen dat aan de doelstelling van de Stichting inhoud kan worden gegeven.

logo_stilte_aan_dek copy copy copy